Elitplantor

Växterna i varumärket Min egen Trädgård har alla kvalitetsmärkningen Elitplantor som ofta förkortas med E-planta.Logo

Elitplantor/E-planta är en kvalitetsmärkning för svenskodlade plantskoleväxter. Väljer du E-märkta växter får
du friska, pålitliga och odlingsvärda plantor som klarar vårt ofta tuffa svenska klimat år efter år.

Med märkningen Elitplantor/E-planta kan du vara säker att du får växter som är:

 

 

Svenskodlat

Svenskodlade

Kort väg från producent till konsument ger mindre miljöpåverkan och gör att växterna är i takt med klimatet där de ska planteras.

 

Utvalda

Utvalda för svenskt klimat

Växterna är anpassade till svenskt klimat och risken för vinterskador är därför mindre.

 

Provodlade

Provodlade i Sverige

Provodling på flera platser ger säkra växtzonangivelser och korrekta växtbeskrivningar.

 

Art- & sortäkta

Art- och sortäkta

Endast godkända frökällor och moderplantor används. Du får samma växt när du kompletteringsplanterar eller köper E-plantor från olika plantskolor.

 

Friska

Friska och motståndskraftiga

Växter från friskt utgångsmaterial ger bättre motståndskraft mot sjukdomar/skadegörare. Alla fruktträd och bärbuskar är certifierade vilket innebär att de är fria från plantburna sjukdomar. Detta ger dig friska, livskraftiga växter med större och rikligare skörd.

 

Urvalet av växter som blir Elitplantor görs av en expertgrupp med representanter från forskning, plantskolor, Elitplantstationen samt växtanvändare i offentlig verksamhet och inom fritidsodlingen. Sortimentutveckling pågår ständigt och sortimentet av Elitplantor berikas kontinuerligt med nya, odlingsvärda och spännande växter.


Vill du veta mer om Elitplantor och E-plantsystemet besök E-plantas hemsida, www.eplanta.com