Länkar

Nedan följer några länkar där du bland annat kan hitta tips vid plantering, beskäring och bivänliga växter.

FOR - Fritidsodlingens riksförbund

Koloniträdgårdsförbundet

Riksförbundet Svensk Trädgård

Naturskyddsföreningen