Lonicera caerulea var. kam. Anja® E ('BLo D'PBR)

Blåbärstry Anja® E

En låg brett kuddbildande buske med robust växtsätt, passar bra som marktäckare. Gulvita blommor i maj. I juli bildas sparsamt med stora blå ätbara bär, höstfärgen är gul. Trivs både i sol och skugga. Inga speciella jordkrav.

Växtgrupp: Buskar

Växtsätt: Låg och bred, bra marktäckare

Höjd: 40-50 cm

Blomning: Gulvita blommor i maj

Växtplats: Sol-skugga. Trivs på de flesta jordar

Härdighet: Zon 1-6

Frukt: I juli bildas sparsamt med stora relativt goda ätliga bär. Ej tillräckligt riklig bärsättning för att odlas som bärbuske.

Övrigt: Sortskydd, får ej förökas utan tillstånd