Juniperus communis 'Oskeladden' E

En 'Oskeladden' E

Smalväxande en med tätt sylformigt växtsätt. Gröna barr med inslag av silver. På vintern får skottspetsarna en något brungrön färg som åter blir friskt grön på våren. Trivs bäst i sol. Tål magra och näringsfattiga jordar, helst mullhaltiga. Motståndskraftig mot svampsjukdomar. Fin solitär, i grupper eller i samplanteringar. Tål tung snö utan att fläkas.

Växtgrupp: Barrväxter

Växtsätt: Smalväxande med sammanhållen pelarform

Höjd: Ca 3 m, bredd 0,5-0,8 m

Växtplats: Sol. Tål magra jordar, gärna med torvmull

Härdighet: Zon 1-5

Övrigt: Tål tung snö utan att fläkas