Prunus  pumila var. depressa E

Sandkörsbär E

En marktäckande krypande växt som blommar med slånlika vita blommor i maj. Grenarna är svartgrå. Får brunröda frukter, ca 1 cm stora, ätliga - har en smak av slånbär. Trivs bäst i genomsläpplig ogräsfri jord. Trivs bäst i sol. Mycket torktålig.

Växtgrupp: Buskar

Växtsätt: Lågt utbrett krypande växtsätt

Höjd: 25 cm, bredd 1 m

Blomning: Slånlika vita enkla blommor i maj

Växtplats: Sol. Trivs i genomsläppliga jordar

Härdighet: Zon 1-5

Frukt: Brunröda frukter

Övrigt: Plantera i ogräsfri jord