Amelanchier spicata fk Falun E

Häggmispel fk Falun E

En hög smalväxande buske som passar bra till häckar, vindskydd och buskage. Enhetlig, höjden blir 3-4 meter hög. Vit blomning från maj till juni. Får ätliga svartröda bär i juli-augusti och en vacker rödgul höstfärg. Växer bra i både sol och skugga och trivs på de flesta jordar, både fuktiga och torra.

Växtgrupp: Buske/häck

Växtsätt: Hög, smalväxande. Tätt flerstammig

Höjd: 3-4 m

Blomning: Vit i maj-juni

Växtplats: Sol-skugga.Trivs på de flesta jordar

Härdighet: Zon 1-6(7)

Frukt: Svartröda ätliga bär