Fagus sylvatica fk Gottåsa E

Bok fk Gottåsa E

Utmärkt för klippta häckar, har genomgående rak stam och god förgrening. Vackert ljusgrönt bladverk vid lövsprickning, gulbrun höstfärg. Trivs i sol till halvskugga. Trivs bäst i lerjord med god fuktighet.

Växtgrupp: Häck

Växtsätt: Bildar häck med rak stam, god förgrening

Höjd: Klipps på sluthöjd

Växtplats: Sol-halvskugga. Gärna lerjord med god fuktighet

Härdighet: Zon 1-4(5)