Pyrus communis 'Conference' E

Päron 'Conference' E

Ett förstklassigt ljust gulgrönt päron som täcks av grönbrun rost. Fint smältande saftigt, sött och aromatiskt fruktkött. Plockas i mitten av oktober, kan ätas i november eller ev kyllagras fram till jul. Ger frukt i tidig ålder och senare rikligt. Blommar medeltidigt och pollineras av t ex. ’Clara Frijs’, ’Clapp’s Favourite’ och Williams. Trivs bäst i skyddat läge på näringsrik jord.

Växtgrupp: Fruktträd - päron

Växtsätt: Långsamväxande, pyramidal krona

Höjd: Höjd

Växtplats: Sol. Näringsrik jord. Skyddat läge

Härdighet: Zon 1-2

Mognad: Plockas mitten av okt, ätmogen i nov-dec

Frukt: Medel-stor, långsmal. Gulgrön med grönbrun rost. Saftig, söt, aromatisk

Skörd: Ger frukt i ung ålder, senare rikligt

Övrigt: Frisk sort för södra Sverige