Kryptuja ’Sibirteppe’ E

Microbiota decussata ‘Sibirteppe’ E


 

Fin långsamväxande marktäckare med och lågt utbrett växtsätt, lägre än andra kryptujor. Barr med friskt grön färg, blir bronsfärgade på vintern. Trivs i sol-halvskugga och växer bra även på näringsfattig och sandig jord. Fin att använda i slänter, som underplantering, i stenparti, längs murkanter eller i samplantering med buskar och perenner. Norskt urval.

Växtgrupp: Barrväxter

Växtsätt: Marktäckande

Höjd: 30 cm

Växtplats: Sol-halvskugga. Anspråkslös

Härdighet: Zon 1-6

Övrigt: Lättodlad och frisk